Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2023 roku
Data wejścia w życie: 21 listopada 2023 roku

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady SOŚNIERZ LOGISTIC SP. Z O.O., ul. Stanisława Webera 4, Śląskie 41-800 Zabrze Polska, email: transport@sosnierz.eu, telefon: 500 852 772 dotyczące zbierania, wykorzystywania i udostępniania Twoich informacji, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej (sosnierz.eu). („Usługa”). Korzystając lub uzyskując dostęp do Usługi, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na to samo, prosimy nie korzystać z Usługi.

Możemy modyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę Prywatności na stronie Usługi. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać przez 180 dni od daty jej opublikowania na stronie Usługi, a Twoje dalsze korzystanie z Usługi po tym czasie będzie oznaczało akceptację zmienionej Polityki Prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony.

 1. Jak Wykorzystujemy Twoje Informacje:

  Wykorzystamy informacje, które zbieramy na Twój temat do następujących celów:

  • Marketing / Promocje
  • Reklamy ukierunkowane

  Jeśli chcemy wykorzystać Twoje informacje do jakiegokolwiek innego celu, zapytamy o zgodę i wykorzystamy Twoje informacje tylko po uzyskaniu Twojej zgody, a następnie tylko w celu/celach, na które udzielisz zgody, chyba że będziemy zobowiązani do postępowania inaczej zgodnie z prawem.

 2. W jaki sposób Udostępniamy Twoje Informacje:

  Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych żadnej trzeciej stronie bez Twojej zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

  • Analityka

  Wymagamy od takich stron trzecich, aby wykorzystywały przekazane im dane osobowe tylko w celu, do którego zostały przekazane, i nie przechowywały ich dłużej, niż jest to wymagane do realizacji tego celu.

  Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących przypadkach: (1) aby zastosować się do obowiązującego prawa, regulacji, nakazu sądowego lub innego procesu prawnego; (2) aby egzekwować Twoje umowy z nami, w tym niniejszą Politykę Prywatności; lub (3) w odpowiedzi na twierdzenia, że korzystanie z Usługi narusza prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta przez inną firmę, Twoje informacje będą jednym z aktywów przekazanych nowemu właścicielowi.

 3. Twoje Prawa:

  W zależności od obowiązującego prawa, możesz mieć prawo dostępu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, poproszenia nas o udostępnienie (przeniesienie) Twoich danych osobowych innej jednostce, wycofania zgody udzielonej nam w celu przetwarzania Twoich danych, prawo złożenia skargi do organu nadzorczego oraz inne prawa mogące być istotne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas pod adres transport@sosnierz.eu. Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującym prawem.

  Zauważ, że jeśli nie zezwalasz nam na zbieranie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofujesz zgodę na przetwarzanie ich w celu, dla którego zostały one żądane, możesz nie mieć dostępu lub możliwości korzystania z usług, dla których zostały żądane Twoje informacje.

 4. Ciasteczka itp.

  Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób wykorzystujemy te technologie śledzenia oraz o Twoich wyborach związanych z tymi technologiami, zapoznaj się z naszą Polityką Cookie.

 5. Bezpieczeństwo:

  Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, nadużyciom lub nieautoryzowanej zmianie Twoich informacji pod naszą kontrolą. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę inherentne ryzyko, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa i w konsekwencji nie możemy zapewnić ani gwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które przesyłasz do nas, i robisz to na własne ryzyko.

 6. Skarga / Inspektor Ochrony Danych:

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są dostępne u nas, możesz wysłać e-mail do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres Sośnierz Logistic Sp. z o.o., ul. Stanisława Webera 4, 41-800 Zabrze email: transport@sosnierz.eu. Rozpatrzymy Twoje obawy zgodnie z obowiązującym prawem.